Paginacija

Analiza inflatornih kretanja na primjeru Republike Hrvatske
Analiza inflatornih kretanja na primjeru Republike Hrvatske
Josipa Safundžić
Kroz zadnjih par godina dolazi do nekoliko globalnih šokova koji su se dogodili u kratkom periodu. Počevši s pandemijom Korona virusa, invazijom Rusije na Ukrajinu, posljedično tome poskupljenjem energenata i zastojem u opskrbnim lancima, te prevelikom masom novca na tržištu što je sve dovelo do povećanja cijena, kako potrošačkih, tako i proizvođačkih, te pojavom inflacije. U radu se analiziraju inflatorna kretanja u Republici Hrvatskoj od 2019. do srpnja 2023. godine. Na...
Analiza isplativosti projekta primjenom dinamičkih metoda
Analiza isplativosti projekta primjenom dinamičkih metoda
Renata Štajduhar
Rad se bazira na analizi dinamičkih metoda za ocjenu projekata te njihovoj primjeni u ocjeni efikasnosti projekta uzgoja i prerade ekološke rajčice. Rad ima dva dijela, teorijski i praktični. U teorijskom dijelu razrađen je pojam investicijskog projekta te objašnjene dinamičke metode za ocjenu efikasnosti projekata. Drugi dio rada bazira se na praktičnom prikazu projekta. U Hrvatskoj samodostatnost u proizvodnji svježe rajčice iznosi 84%, a prerađene svega nešto više od 14%...
Analiza kakvoće vode površinskih izvora na području Požege
Analiza kakvoće vode površinskih izvora na području Požege
Rebeka Bićanić
Voda predstavlja veliku važnost za čovjeka, te za biljni i životinjski svijet. Današnjim velikim iskorištavanjem i zagađenjem prirodnih resursa narušena je kvaliteta i raspoložive količine pitke vode. Rastuća industrijska proizvodnja i eksponencijalni rast svjetske populacije dovodi do ozbiljnog poremećaja u ekonomskom razvoju pa čak i egzistenciji stanovništva određenih regija ili zemalja zbog ograničenih količina pitke vode. U ovom završnom radu prikazani su rezultati...
Analiza kretanja bruto domaćeg proizvoda Republike Hrvatske u razdoblju od 1990. do 2022. godine
Analiza kretanja bruto domaćeg proizvoda Republike Hrvatske u razdoblju od 1990. do 2022. godine
Ana Abramović
Cilj ovoga rada je istražiti kretanja hrvatskog BDP-a u posljednjih 30-ak godina te ih usporediti s trendovima u zemljama Europske unije. Predmet istraživanja u radu jesu osnovni makroekonomski pokazatelji vezani uz BDP i njegove izvedenice. Za potrebe istraživanja korištene su sekundarne baze podataka Svjetske banke, Državnog zavoda za statistiku i Eurostata. Rezultati istraživanja ukazuju da je gospodarski rast zemlje bio varijabilan tijekom tog razdoblja, s periodima visokog...
Analiza međunarodnog poslovanja na primjeru poduzeća
Analiza međunarodnog poslovanja na primjeru poduzeća
Ivan Prpić
Tema ovog rada je Analiza međunarodnog poslovanja na primjeru poduzeća a cilj ovog rada je istražiti što je to međunarodno poslovanje te na primjeru poduzeća Orbico prikazati način funkcioniranja međunarodnog poslovanja u praksi. Analiza je provedena putem istraživanja i razumijevanja pojma trgovine i njenog razvoja, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Također putem istraživanja i razumijevanja pojma međunarodnog poslovanja te što se sve obuhvaća taj pojam. Prvo poglavlje...
Držanje zaliha kao logistički podsustav poduzeća
Držanje zaliha kao logistički podsustav poduzeća
Bruno Matijević
U radu je istražena ključna uloga držanja zaliha unutar logističkog sustava poduzeća i naglašena važnost učinkovitog upravljanja zalihama u današnjem globaliziranom poslovnom okruženju. Upravljanje zalihama predstavlja kompleksan proces koji zahtijeva sveobuhvatan pristup, uključujući strateško planiranje, analizu potražnje, praćenje tržišnih trendova i primjenu tehnoloških alata. U radu se detaljno analizira koncept optimalnih količina zaliha i različite strategije...
Etažno vlasništvo
Etažno vlasništvo
Dino Jurković
U teorijskom dijelu ovog završnog rada opisat će se povijesni osvrt na etažno vlasništvo i pravila temeljena na zakonima prije 1. siječnja 1997. kada je uveden Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. U daljnjem dijelu rada opisat će se pojam etažnog vlasništva te kako je ono danas uređeno u Republici Hrvatskoj te prema kojim kriterijima se uspostavlja, izvršava i prestaje. U istraživačkom dijelu rada cilj je prikazati primjere presuda nadležnih sudova vezane za temu ...
Etika oglašavanja na društvenim mrežama
Etika oglašavanja na društvenim mrežama
Luka Šanje
U radu se objašnjavaju pojmovi etike te poslovne etike koje su odlučujući faktor djelotvornosti poslovanja. Etika se zasniva na moralu, pravednosti, ljubavi i slobodi. Stoga je primarni cilj napraviti poduzeće koje će sačinjavati sve prethodno nabrojano. Društvene mreže bilježe nagli i brzi razvoj te se u sve većoj mjeri koriste u svrhu oglašavanja. No, prilikom oglašavanja na društvenim mrežama neophodno je primjenjivati etička načela u samoj primjeni. Etička pravila...
Europski model javnog sektora
Europski model javnog sektora
Marijana Numanović
Tema rada je europski model javnog sektora iz kolegija Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora. U teorijskom dijelu rada određuju se pojam i obilježja javnog sektora, prednosti i nedostaci, te definicija javnog i privatnog sektora. Objašnjena je i razlika između javnog i privatnog sektora. Tu su i smjernice za poboljšanje učinka javnog sektora i inovacije kao dio razvojne strategije u Republici Hrvatskoj. Također, prikazan je koncept europskog i američkog javnog sektora. Objašnjena...
Fermentacija pivske sladovine sa dva mikroorganizma
Fermentacija pivske sladovine sa dva mikroorganizma
Matej Šimala
Pivo je svjetski rasprostranjen napitak od davnina. Odlikuje svojom pjenušavosti te osvježavajućim karakterom, ali i karakterističnom aromom po hmelju. Pivo je napitak s manjim udjelom etanola, kojeg se dobiva pomoću nekoliko glavnih (i potrebnih) sirovina: ječam, voda, hmelj i kvasac. Proces dobivanja piva je tehnološki prilično složen te zahtijeva vrlo dobru tehnološku pripremu, ali i vrlo dobro planiran proces, kao i odabir najkvalitetnijih sirovina za njegovu izradu. U...
Finalizacija vina sorte Syrah i Pinot crni pomoću različitih vrsta drvenih pripravaka
Finalizacija vina sorte Syrah i Pinot crni pomoću različitih vrsta drvenih pripravaka
Laura Šušak
Zadatak ovog završnog rada je prikazati finalizaciju vina sorte Syrah i Pinot crni pomoću različitih vrsta drvenih pripravaka koje obično nazivamo čips. Na osnovu fizikalno-kemijskih i senzorskih analiza vina s dodatcima različitih vrsta čipsa, analizirane su različite vrste drvenih pripravaka kako utječu na senzorske karakteristike vina. Nakon što su dodaci Sorbet, Opera, Reglissa, Muffins i Vanilla odležali u vinima, vidljive su pozitivne promjene u organoleptičkim ...
Financijsko izvještavanje na primjeru poduzeća Hemco d.o.o.
Financijsko izvještavanje na primjeru poduzeća Hemco d.o.o.
Marijana Gašparević
Poznato je kako svako poduzeće treba sastavljati knjigovodstvene isprave koje se reflektiraju na obvezne godišnje financijske izvještaja. Knjigovodstvene isprave su izvori podataka računovodstvenog procesa. Mogu se promatrati kao poslovne transakcije koje služe kao potvrda o nastanku istih. Sadržaj i struktura financijskih izvještaja propisana je Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Prema Zakonu o računovodstvu bilancu, račun dobiti i gubitka...

Paginacija