Paginacija

Europski model javnog sektora
Europski model javnog sektora
Marijana Numanović
Tema rada je europski model javnog sektora iz kolegija Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora. U teorijskom dijelu rada određuju se pojam i obilježja javnog sektora, prednosti i nedostaci, te definicija javnog i privatnog sektora. Objašnjena je i razlika između javnog i privatnog sektora. Tu su i smjernice za poboljšanje učinka javnog sektora i inovacije kao dio razvojne strategije u Republici Hrvatskoj. Također, prikazan je koncept europskog i američkog javnog sektora. Objašnjena...
Istraživanje i analiza utjecaja promjena cijena na ponašanje potrošača
Istraživanje i analiza utjecaja promjena cijena na ponašanje potrošača
Jasmina Glavaš
U ovom završnom radu istražuju se i analiziraju utjecaji promjena cijena na ponašanje potrošača. Kroz obilježja određivanja cijena objašnjavaju se pojam cijene, čimbenici koji utječu na samu cijenu, a mogu biti unutar poduzeća na koje se može utjecati, te čimbenici izvan poduzeća na koje se ne može utjecati. Navode se i objašnjavaju metode za određivanje cijena temeljem kojih poduzeća pronalaze načine kako odrediti cijene za svoje proizvode, a na koje utječu...
Kakvoća morske vode Zadarske županije
Kakvoća morske vode Zadarske županije
Slavko Matak
Slana voda u morima i oceanima zauzima 97,5 % vode na svijetu. S obzirom na to da osim s vodom koja se koristi u domaćinstvu, u velikim količinama se onečišćuje slana voda odnosno morska voda koja utječe na čovjekovo fizičko zdravlje u obliku osipa na tijelu, želučanih smetnji, dijareje te kemikalija poput pesticida, olova i drugih teških metala može dovesti do bolesti hormonalnog sustava, oštećenja živčanog sustava, stoga je svrha ovog rada bila provesti bakteriološko...
Kemijski parametri u proizvodnji čokolade
Kemijski parametri u proizvodnji čokolade
Ante Galić
Čokolada je poslastica koja se dobiva miješanjem kakaove mase s većom ili manjom količinom šećera. Na tržištu se najčešće pojavljuje u obliku pločica ili različitih deserata. Za proizvodnju čokolade osim osnovnih sirovina kakao dijelova i šećera, koristi se još čitav niz različitih dodataka kao što su: mlijeko, orašasti plodovi, suho voće te voćne prerađevine, žitarice, različite arome i dr. koji čokoladnim proizvodima daju posebna svojstva. Proces proizvodnje ...
Okruženje suvremene prodaje s aspekta Republike Hrvatske
Okruženje suvremene prodaje s aspekta Republike Hrvatske
Jelena Marković
U završnom radu će se obraditi suvremena prodaja u svijetu, Europi te Republici Hrvatskoj. Pobliže će se objasniti trgovina na malo i trgovina na veliko te kako je pandemija imala veliki utjecaj na porast online kupovine. Prikazati će se osnovne razlike između tradicionalne i suvremene prodaje te navesti neke od prednosti i nedostataka. Nakon provedenog istraživanja pomoću grafikona prikazat će se odgovori na pitanja kao naprimjer koliko ljudi zapravo kupuje online, na koji...
Plaće u Republici Hrvatskoj
Plaće u Republici Hrvatskoj
Dijana Pranjić
U ovome radu obrađuje se tema Plaće u Republici Hrvatskoj, odnosno kretanje plaća u razdoblju od 2011. godine do 2021. godine. Na samom početku rada definiran je pojam plaće. Definirano je što je to bruto plaća i neto plaća. Prikazan je uvid u zakonske propise koji definiraju oporezivanje plaće kao dohotka od nesamostalnog rada, kao i u doprinose iz plaće i na plaću. Definiran je izraz „prosječna plaća“ i prikazan je uvid u zakonske propise kojima je uređena minimalna...
Pokretanje poslovanja kroz mjeru samozapošljavanja
Pokretanje poslovanja kroz mjeru samozapošljavanja
Nikolina Đikić
Samozapošljavanje je u današnje vrijeme česta pojava koja se događa među ljudima koji se odluče na pokretanje vlastitog posla. Uz pokretanje poslovanja potrebno je napisati poslovni plan u kojem se opisuje i analizira ideja poslovnog pothvata, poduzetnički tim, lokacija i strukturu potrebnih financijskih i drugih resursa. Cilj ovog završnog rada je pobliže teorijski objasniti uvjete za pokretanje poslovnog pothvata, mogućnosti pokretanja poslovnog pothvata kroz mjere aktivne ...
Prihodi i rashodi državnog proračuna Republike Hrvatske
Prihodi i rashodi državnog proračuna Republike Hrvatske
Anita Lončarević
Ovim radom daje se uvid u teorijske odrednice državnog proračuna kako bi se objasnio pojam, postupak donošenja i izvršenje proračuna te njegova struktura. Naime, prilikom provođenja svoje politike, vladin najmoćniji instrument je proračun. Proračunska politika utječe na makroekonomske ciljeve; fluktuaciju proizvodnje, cijene i nezaposlenost te čimbenike koje zahtijevaju rješavanje ove politike u vezi s fiskalnom politikom, jer ih obje istovremeno razrađuju javne vlasti....
Proces istraživanja tržišta na primjeru poduzeća
Proces istraživanja tržišta na primjeru poduzeća
Ana Vidović
Rad ne sadrži sažetak.
Statistička analiza uspjeha studenata Veleučilišta u Požegi
Statistička analiza uspjeha studenata Veleučilišta u Požegi
Adrijana Stojanović
U završnom radu obrađena je statistička analiza uspjeha studenata Veleučilišta u Požegi na smjerovima Stručnog studija: Prehrambena tehnologija, Vinogradarstvo-vinarstvovoćarstvo, Upravni studij, Računovodstvo, Trgovina te na smjeru Specijalističkog stručnog studija Trgovinsko poslovanje. Prolaznost studenata analizirana je kroz četiri akademske godine 2016./2017., 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020. te su dobiveni rezultati, nakon kratkog teorijskog osvrta na osnovne...
Sustav za upravljanje dokumentima kao poslovni proces u Požeško-slavonskoj županiji
Sustav za upravljanje dokumentima kao poslovni proces u Požeško-slavonskoj županiji
Irena Martinek
Tema ovog završnog rada je sustav upravljanja dokumentima kao poslovni proces u Požeškoslavonskoj županiji. Rad je podijeljen na osam poglavlja od kojih svako obrađuje određeno područje. Nakon kratkog uvoda, u drugom poglavlju, navedeni su i definirani osnovni pojmovi vezani uz poslovne procese. Nakon toga, razmatramo pristupe promjeni poslovanja od kojih kao posebno poglavlje obrađujemo upravljanje znanjem, odnosno točnije sustave za upravljanje znanjem. U spomenutom poglavlju,...
Utjecaj interneta na razvoj poslovanja
Utjecaj interneta na razvoj poslovanja
Emilija Čorak Veić
Uloga interneta u poslovanju dodatno je ojačana napretkom informacijske i komunikacijske tehnologije. Primjenom Interneta osiguran je pristup podatcima većem broju korisnika, dok se do primjene Interneta poslovanje odnosilo samo na lokalno područje, oglašavanjem preko lokalnih novina, izlog i dr. Stalnim rastom primjene Interneta proširena je mogućnost raznih oblika poslovanja na sve četiri strane svijeta u vrlo kratkom vremenu. Primjena Interneta doprinijela je jednostavnijoj i...

Paginacija