Paginacija

Analiza društveno odgovornog poslovanja u poduzeću "Vodovod zapadne Slavonije d.o.o."
Analiza društveno odgovornog poslovanja u poduzeću "Vodovod zapadne Slavonije d.o.o."
Martina Rizvić
U suvremenom poslovanju izvještavanje o provođenju društveno odgovornog poslovanja postaje neizostavan dio procesa velikih tvrtki. Trend je takav da će u Hrvatskoj kroz nekoliko godina i srednja poduzeća biti obveznici izvještavanja o nefinancijskim učincima. Sukladno tome, predmet ovog rada je društveno odgovorno poslovanje u poslovnoj praksi poduzeća „Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.“ DOP se temelji na tri osnovne komponente koje uključuju utjecaj na okoliš, ekonomske i...
Analiza inflatornih kretanja na primjeru Republike Hrvatske
Analiza inflatornih kretanja na primjeru Republike Hrvatske
Josipa Safundžić
Kroz zadnjih par godina dolazi do nekoliko globalnih šokova koji su se dogodili u kratkom periodu. Počevši s pandemijom Korona virusa, invazijom Rusije na Ukrajinu, posljedično tome poskupljenjem energenata i zastojem u opskrbnim lancima, te prevelikom masom novca na tržištu što je sve dovelo do povećanja cijena, kako potrošačkih, tako i proizvođačkih, te pojavom inflacije. U radu se analiziraju inflatorna kretanja u Republici Hrvatskoj od 2019. do srpnja 2023. godine. Na...
Analiza isplativosti projekta primjenom dinamičkih metoda
Analiza isplativosti projekta primjenom dinamičkih metoda
Renata Štajduhar
Rad se bazira na analizi dinamičkih metoda za ocjenu projekata te njihovoj primjeni u ocjeni efikasnosti projekta uzgoja i prerade ekološke rajčice. Rad ima dva dijela, teorijski i praktični. U teorijskom dijelu razrađen je pojam investicijskog projekta te objašnjene dinamičke metode za ocjenu efikasnosti projekata. Drugi dio rada bazira se na praktičnom prikazu projekta. U Hrvatskoj samodostatnost u proizvodnji svježe rajčice iznosi 84%, a prerađene svega nešto više od 14%...
Analiza ječmenog slada
Analiza ječmenog slada
Ana Ilijaš
Slad je poznat kao jedna od važnih sirovina u proizvodnji piva. To je proklijalo i osušeno zrno najčešće pivarskog ječma koje je bogato aktivnim hidrolitičkim enzimima. Pivarski slad osim od ječma može se dobivati i od drugih žitarica, no ječam je najzastupljeniji u pivarskoj proizvodnji. Slad se dobiva procesima močenja, klijanja i sušenja žitarica. Ječam je glavna sirovina za proizvodnju slada jer ispunjava sve potrebne uvjete za proizvodnju kvalitetnog piva. Tijekom...
Analiza kakvoće vode površinskih izvora na području Požege
Analiza kakvoće vode površinskih izvora na području Požege
Rebeka Bićanić
Voda predstavlja veliku važnost za čovjeka, te za biljni i životinjski svijet. Današnjim velikim iskorištavanjem i zagađenjem prirodnih resursa narušena je kvaliteta i raspoložive količine pitke vode. Rastuća industrijska proizvodnja i eksponencijalni rast svjetske populacije dovodi do ozbiljnog poremećaja u ekonomskom razvoju pa čak i egzistenciji stanovništva određenih regija ili zemalja zbog ograničenih količina pitke vode. U ovom završnom radu prikazani su rezultati...
Analiza kretanja bruto domaćeg proizvoda Republike Hrvatske u razdoblju od 1990. do 2022. godine
Analiza kretanja bruto domaćeg proizvoda Republike Hrvatske u razdoblju od 1990. do 2022. godine
Ana Abramović
Cilj ovoga rada je istražiti kretanja hrvatskog BDP-a u posljednjih 30-ak godina te ih usporediti s trendovima u zemljama Europske unije. Predmet istraživanja u radu jesu osnovni makroekonomski pokazatelji vezani uz BDP i njegove izvedenice. Za potrebe istraživanja korištene su sekundarne baze podataka Svjetske banke, Državnog zavoda za statistiku i Eurostata. Rezultati istraživanja ukazuju da je gospodarski rast zemlje bio varijabilan tijekom tog razdoblja, s periodima visokog...
Analiza međunarodnog poslovanja na primjeru poduzeća
Analiza međunarodnog poslovanja na primjeru poduzeća
Ivan Prpić
Tema ovog rada je Analiza međunarodnog poslovanja na primjeru poduzeća a cilj ovog rada je istražiti što je to međunarodno poslovanje te na primjeru poduzeća Orbico prikazati način funkcioniranja međunarodnog poslovanja u praksi. Analiza je provedena putem istraživanja i razumijevanja pojma trgovine i njenog razvoja, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Također putem istraživanja i razumijevanja pojma međunarodnog poslovanja te što se sve obuhvaća taj pojam. Prvo poglavlje...
Aplikacije za pravnike na operativnom sustavu android
Aplikacije za pravnike na operativnom sustavu android
Ivanka Majdandžić
Ovaj rad bavi se analizom mobilnih aplikacija u sustavu prava. Mobilne aplikacije u sustavu prava su kreirane kako bi svojim korisnicima pružili razne mogućnosti, prilike, edukacije vezane za pravni svijet. S obzirom na količinu raznih mobilnih aplikacija koji su dostupni za preuzimanje, treba voditi brigu o tome da se prije preuzimanja prouče bitne stavke svake aplikacije. Poznato je da se određene aplikacije mogu besplatno preuzeti, ali također se neke od njih se mogu i kupiti te se...
Cjenovna elastičnost u poduzeću
Cjenovna elastičnost u poduzeću
Valentina Franjetić
Rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, u prvom dijelu rada teorijski je objašnjena važnost poznavanja ponude i potražnje te koliko promjena u cijenama proizvoda utječe na njenu prodaju. U radu su uz teorijski dio objašnjene i formule izračunavanja cjenovne elastičnosti koje se koriste dalje u praktičnom dijelu rada. U praktičnom dijelu rada koriste se stvarni podatci od poduzeća koje se bavi prodajom obuće i modnih dodataka, te je praćeno kretanje cijena...
Držanje zaliha kao logistički podsustav poduzeća
Držanje zaliha kao logistički podsustav poduzeća
Bruno Matijević
U radu je istražena ključna uloga držanja zaliha unutar logističkog sustava poduzeća i naglašena važnost učinkovitog upravljanja zalihama u današnjem globaliziranom poslovnom okruženju. Upravljanje zalihama predstavlja kompleksan proces koji zahtijeva sveobuhvatan pristup, uključujući strateško planiranje, analizu potražnje, praćenje tržišnih trendova i primjenu tehnoloških alata. U radu se detaljno analizira koncept optimalnih količina zaliha i različite strategije...
Eementi identiteta marke
Eementi identiteta marke
Ines Resler
Svrha istraživanja je analizirati na koji način elementi identiteta marke poput naziva, znaka (logotipa, simbola), likova, slogana i pakiranja doprinose stvaranju prepoznatljivog i autentičnog identiteta marke. U uvodu se navodi pojam i definicija marke, analiziraju elementi identiteta marke s primjerima dobre prakse, te se opisuje važnost identiteta marke u suvremenom poslovnom i marketinškom okruženju. Proučavani su različiti aspekti, uključujući vizualne elemente, te...
Etažno vlasništvo
Etažno vlasništvo
Dino Jurković
U teorijskom dijelu ovog završnog rada opisat će se povijesni osvrt na etažno vlasništvo i pravila temeljena na zakonima prije 1. siječnja 1997. kada je uveden Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. U daljnjem dijelu rada opisat će se pojam etažnog vlasništva te kako je ono danas uređeno u Republici Hrvatskoj te prema kojim kriterijima se uspostavlja, izvršava i prestaje. U istraživačkom dijelu rada cilj je prikazati primjere presuda nadležnih sudova vezane za temu ...

Paginacija